TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


TAPU DAİRESİ VERGİ HARÇ ORANLARI

TAPU DAİRESİ VERGİ HARÇ ORANLARI
BAĞIŞ: Bağışı kabul edenden binde 54
CEBRİ SATIŞ: Devredenden binde 15, Devralandan binde 15
CİNS TASHİHİ: 1 Ocak 1983 tarihinden önce inşaatı tamamlanmış, iskan ruhsatı alınmış ve inşaata ilişkin emlak alım vergisi ödenmiş ise harç alınmadan. 1 Ocak 1983 tarihinden sonra tapu sicilinde kayıtlı arsa ve araziler üzerinde inşa olunan bina sosyal mesken vs. tesis
ÇIPLAK MÜLKİYET SATIŞI: Devredenden binde 15, Devralandan binde 15
DEVRE MÜLK: Harç ve vergiye tabi değildir.
GEÇİT HAKKI TESİSİ BEDELLİ TESİS: Lehine işlem yapılandan tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden binde 15. Bu değerler mevcut değilse taşınmazın emlak vergisi değerinin en az yarısı üzerinden binde 15 Bedelsiz Tesis Bildirilen değer üzerinden binde 54.
GEÇİT HAKKI TESİSİ TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
HACİZ / İHTİYATİ HACİZ: Harç ve vergiye tabi değildir.
HACİZ / İHTİYATİ HACİZ TERKİNİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
HÜKMEN TESCİL: Tashih mahiyetinde ise, lehine karar verilenden binde 9
IHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
İFLAS ŞERHİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
İFLAS ŞERHİ TERKİNİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
İFRAZ: Taşınmaz malikinden binde 9
İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ TERKİNİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
İNTİFA HAKKI TERKİNİ: İntifa hakkından bedelli feragatte kuru mülkiyet malikinden binde 15.
İNTİFA HAKKI TESİSİ: İntifa hakkının bedelli tanınmasında lehine tesis edilenden binde 15
İNTİFA HAKKINDAN BEDELSİZ FERAGATTE: Kuru mülkiyet malikinden binde 54
İNTİFA HAKKININ BEDELSİZ TANINMASINDA: Lehine tesis edilenden binde 54
İNTİKAL: İntikal talep edenlerden binde 9
İPOTEK ALACAĞININ BİR BAŞKASINA DEVRİ: İpotek miktarı üzerinden binde 7.5 damga vergisi ipotek borçlusundan tahsil edilir.
İPOTEK TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
İPOTEK TESİSİ: İpotek borçlusu tarafından, kredi miktarı üzerinden binde 3.6 ipotek harcı, binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir.
İŞTİRA HAKKI TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
İŞTİRA HAKKI TESİSİ HAKKI EDİNENDEN: Binde 5.4 tapu harcı ve binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir.
KAMULAŞTIRMA: Kamulaştırmayı yapan idarenin harç bağışıklığı yok ise Kamulaştırma yapan idarece binde 30
KAMULAŞTIRMA SÖZ KONUSU İSE: Kamulaştırmayı yapan idare harçtan muaf değil ise binde 30
KAT İRTİFAKI: Harç ve vergiye tabi değildir.
KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
KAT MÜLKİYETİ: Harç ve vergiye tabi değildir. (Ancak, kat mülkiyetinin tesisi için cins tashihi gerekmesi halinde yalnız cins tashihi için harç tahsil edilir).
KAYNAK HAKKI TESİSİ BEDELLİ TESİS: Lehine işlem yapılandan tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden binde 15. Bu değerler mevcut değilse taşınmazın emlak vergisi değerinin en az yarısı üzerinden binde 15 Bedelsiz Tesis Bildirilen değer üzerinden binde 54
KAYNAK HAKKI TESİSİNİN TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
KESİNLEŞMEMİŞ İLAM ŞERHİ (I.I.K 28.MADDE): Harç ve vergiye tabi değildir.
KESİNLEŞMEMİŞ İLAM ŞERHİNİN TERKİNİ (I.I.K. 28.MADDE): Harç ve vergiye tabi değildir.
KİRA ŞERHİ: Kiralayan tarafından kira bedeli üzerinden binde 5.4 tapu harcı ve binde 1.5 damga vergisi tahsil edilir.
KİRA ŞERHİ TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
KONKORDATO ŞERHİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
KONKORDATO ŞERHİ TERKİNİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
KURU MÜLKİYET MALİKİNDEN BİNDE 15: Sükna hakkından bedelsiz feragatte kuru mülkiyet malikinden binde 54
MEVCUT İPOTEKTE SONRADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: İpotek borçlusu tarafından ipotek miktarı üzerinden binde 1.8 tapu harcı ve binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir.
MİRAS PAYI TEMLİKİ: Devredenden binde 15, Devralandanbinde 15
MUVAKKAT ŞERH: Medeni Kanun'un 921.maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden binde 1.8 tapu harcı tahsil edilir.
MUVAKKAT ŞERHİN TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
MUVAZAA HALİNDE: Lehine karar verilenden binde 108
NORMAL SATIŞ: Devredenden binde 15, Devralandan binde 15
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ: Devredenden binde 15, Devralandan binde 15
PARSELASYON: İdarenin harç muafiyeti olması halinde harç ve vergiden muaftır.
SATIŞ VAADİ ŞERHİ TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
SATIŞ VAADİ HÜKÜMLERİNDE: Devredenden binde 15, Devralandan binde 15
SATIŞ VAADİNİN ŞERH VERİLMESİ: Lehine satış vaad edilenden binde 5.4 tapu harcı tahsil edilir.
SATIŞA ARZ ŞERHİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
SATIŞA ARZ ŞERHİNİN TERKİNİ: Harç ve vergiye tabi değildir.
SERBEST DERECEDEN YARARLANMA ŞERHİ: Harcı yoktur.
SÜKNA HAKKI TERKİNİ: Sükna hakkından bedelli feragatte
SÜKNA HAKKI TESİSİ: Sükna hakkının bedelli tanınmasında lehine tesis edilenden binde 15
SÜKNA HAKKININ BEDELSİZ TESİSİ: Lehine tesis edilenden binde 54
ŞUFA HAKKI: Lehine şerh verilenden binde 5.4
ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT: Şufa hakkı sahibinden binde 5.4 tapu harcı tahsil edilir.
ŞUFA HAKKININ KULLANILMASI: Lehine karar verilenden binde 18
ŞUFA HAKKININ TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
TAKSİM: Mirasçılar arasında talep edenlerden binde 9, Müşterek mülkiyete konu taşınmazların taksimini talep edenlerden binde 3.6
TEVHİD: Taşınmaz malikinden binde 9
TRAMPA: Taraflardan ayrı ayrı binde 15
ÜST HAKKI TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
ÜST HAKKI TESİSİ: Lehine işlem yapılandan tesis veya devir bedeli üzerinden binde 15 tapu harcı tahsil edilir. Bedelsiz tesislerde bildirilen değer üzerinden binde 54 harç tahsil edilir.
VEFA HAKKI ŞERHİ: Hakkı edinenden binde 5.4 tapu harcı ve binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir.
VEFA HAKKI ŞERHİNİN TERKİNİ: Maktu terkin harcı tahsil edilir.
YOLA TERK: Lehine işlem yapılan idarenin harç muafiyeti olması halinde harç ve vergiden muaftır.
YOLDAN İHDAS: İdarenin harçtan muafiyeti olması halinde harç ve vergiden muaftır.
ZİRAİ VE ESNAF KOOPERATİFLERİ: Lehine tesis edilen ipoteklerde damga vergisi muaftır.. 28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün38 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.192.65.228