TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


EMLAK ALIM-SATIM PROTOKOLÜ (TAKAS)

İzlenme 6548

EMLAK ALIM-SATIM PROTOKOLÜ (TAKAS)

CİNSİ (Niteliği) : 1 ……… a ait ……. 2. …….. a ait …….. Takası

İl/ İlçe/Köy/Mevki : 1. ………………….. 2. ……………………………

Gayrimenkul Adresleri : 1. ……………………………………… / KOCAELİ

2. ………………………………………./ KOCAELİ

Pafta-Ada-Parsel No : 1. ….. / ….. / ….. 2. …../ …../ …..

Kat-m2-Tapu Durumu : 1. …. Kat - ….. m2- …….. Tapulu 2. …. Kat - ….. m2- ……… Tapulu

ADRESLER : 1. ……………………………………………………………………………… /KOCAELİ

..2. ……………………………………………………………………………… /KOCAELİ

Ad-Soyad-TC No-TEL : 1. ……………………………… TC No: …………… / Gsm: …………………………..

2. ……………………………… TC No: …………… / Gsm: …………………………..

1. ……………….… ile ………..………; yukarıda kayıtlı Gayri-Menkullerin, aşağıdaki maddelerde belirlenen koşullarda takası için anlaşmışlardır.

a. …………………… ; yukarıda belirtilen 1. Gayrimenkulü …….. TL’ na, ……………….........… ait yukarıda belirtilen 2. Gayrimenkulle takas yapmayı kabul etmiştir. …………………. ise; yukarıda belirtilen 2. Gayrimenkulü ……. TL’ na, ……….... ait yukarıda belirtilen 1.Gayrimenkulle takas yapmayı kabul etmiştir. Her iki gayrimenkulün de tapu devir işlemleri eşzamanlı olarak birlikte yapılacaktır. 1. Gayrimenkulün sahibi ……… tarafından, 2. Gayrimenkulün sahibi ………… ya; aradaki ……. TL fark tapu devriyle birlikte nakit olarak verilecektir. Tapu devir masrafları Yeni Mal Sahiplerine aittir. Takas yapan her iki tarafta Gayrimenkullerinin Satış Değerinin % 3’ü olan …… TL kadar bir meblağı kanuni hizmet bedeli olarak ayrı ayrı TÜFEKÇİLER EMLAK Firmasına vereceklerdir.

b. Gayrimenkullerin tapu devir tarihine kadar olan veya olacak eski vergi ve borçları (Emlak-Çöp Vergisi, Elektrik-Su-Telefon-Doğalgaz Borçları, Site/Apartman Aidatı, Haciz, İpotek vb.) tamamen eski mal sahiplerine aittir. Takas yapan taraflar bu borçlar için sorumluluk kabul etmezler.

c. Satış Protokolünün yapıldığı tarihten itibaren taraflar gayrimenkuller üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar ve tapu devirleri yapılıncaya kadar başka birisine satamazlar. Ancak tapu devri yapılıncaya kadar her iki tarafta gayrimenkullerde herhangi bir tamirat ve tadilat yapamazlar.

ç. Gayrimenkuller ……. Tarihine kadar eski mal sahiplerince boşaltılacaktır / Gayrimenkullerin kiraları ……… tarihinden itibaren Yeni Mal Sahiplerince alınacaktır. / …… tapu devrinden önce …….. tarihine kadar mevcut kiracıyı çıkartacaktır. / ……. mevcut kiracıdan en geç ……. tarihine kadar çıkacağına dair tahliye taahhütnamesi alacaktır.

d. Takas Yapan 1. Kişinin teslim edeceği Demirbaşlar; ..……………………….………………………….…

Takas Yapan 2. Kişinin teslim edeceği Demirbaşlar ise; ...………………………………………...………… dır.

e. Her iki taraftan da ….. TL Kaparo (pişmanlık akçesi/cayma tazminatı) alınacaktır. Bu para EMLAK Firmasında kalacak ve taraflardan alınacak hizmet bedelinden düşülecektir.

f. Anlaşmazlık halinde, haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı pişmanlık akçesi ile birlikte; di­ğer tarafın maruz kalacağı her nevi zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ve vekâlet ücretlerini de ödeyecektir.

g. Bu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde KOCAELİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2. Protokol süresinin geçerliliği imzalandığı tarihten itibaren …... gündür. Bu süre sonunda taraflar gayrimenkullerin tapu devir işlemlerini sonuçlandıramazlarsa iş bu protokol hükümsüz sayılır.

3. İşbu sözleşme; her biri bir sayfalık 3(Üç) nüsha olarak ………… tarihinde, TÜFEKÇİLER EMLAK Karabaş Mah. Belde Sok Ekşi İş Merkezi Kat:4 No:405 İZMİT/KOCAELİ adresinde, tarafların rızasıyla ve hiçbir tazyike maruz kalınmadan tanzim edilmiş olup, taraflarca okunup imza altına alınmış ve birer nüshası tevdi edilmiştir.

E .K . L . E . R:

EK-A: Gayrimenkullerin Tapu Fotokopileri

EK-B: Tarafların Nüfus Kâğıdı Fotokopileri

TAKAS YAPAN 1. KİŞİ              GAYRİMENKUL DANIŞMANI             ŞAHİT            TAKAS YAPAN 2.KİŞİ 28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün25 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.24.209