TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


EMLAK ALIM-SATIM PROTOKOLÜ (Banka Kredisi Kullanarak)

İzlenme 15828

EMLAK ALIM-SATIM PROTOKOLÜ

(Banka Kredisi Kullanarak)

CİNSİ (Niteliği) : ...........

İl / İlçe/Köy/Mevki : ..... / ....... / ...... / ........

Kat-m2-Tapu Durumu: .................................................

Pafta-Ada-Parsel No : ... / ... / ...

Gayrimenkul Adres : ................................................................... / KOCAELİ

SATICI ADRES : .................................................................. / KOCAELİ

ALICI ADRES : ………………………………………………………..... / KOCAELİ

Satıcı Ad-Soyad-TC.No-Tel : ................... TC.No: ................ / İş: .................... Gsm: ......................

Alıcı Ad-Soyad-TC.No-Tel : ................. TC.No: …………… / İş: ………….. Gsm: …….…..……

 

1. SATICI .……….…..ile, ALICI ……………., yukarıda kayıtlı Gayri-Menkulün, aşağıdaki maddelerde belirlenen koşullarda satışı için anlaşmışlardır.

a. SATICI; yukarıda yazılı Gayri-Menkulü, …….. TL’na satmayı kabul etmiştir. ALICI ise; yukarıda yazılı Gayri-Menkulü ………. TL'na satın almayı kabul etmiştir. Tapu devir masrafları ALICIYA aittir. ALICI ve SATICI Emlak Firmasına kanuni hizmet bedeli olarak, Gayrimenkulün Satış Değerinin % 3’ü olan …… TL’nı ayrı ayrı vereceklerdir.

b. Gayrimenkulün satış tarihine kadar olabilecek eski vergi ve borçları (Emlak-Çöp Vergisi, Elektrik-Su-Telefon-Doğalgaz Borçları, Site//Bina Aidatı, Haciz, İpotek vb.) tamamen SATICININ sorumluluğundadır. ALICI bu borçlar için sorumluluk kabul etmez. Satış tarihinden sonraki borçları da ALICIYA aittir. Satıcı da bu borçlar için sorumluluk kabul etmez.

c. SATICI iş bu protokolün yapıldığı tarihten itibaren Gayrimenkul üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz ve tapu devri yapılıncaya kadar başka birine satamaz. ALICI da tapu devri yapılıncaya kadar gayrimenkulde herhangi bir tamirat ve tadilat yapamaz

ç. SATICI … tarihine kadar evi boşaltacaktır. Ancak mücbir sebeplerle bu tarihe kadar boşaltamazsa ALICIYA .… TL kira ödeyecek ve evi en geç ... tarihine kadar boşaltacaktır / Gayrimenkulün kirası … tarihinden itibaren ALICI tarafından alınacaktır / SATICI tapu devrinden önce mevcut kiracıyı çıkartacaktır / SATICI mevcut kiracıdan en geç ... tarihinde çıkacağına dair tahliye taahhütnamesi alacaktır.

d. SATICI tarafından ALICIYA teslim edilecek Demirbaşlar ise; ..…………………………………….….

……………………………………………………………………………………………...…………... dır.

e. ALICI önce Gayrimenkulün Tapu Fotokopisiyle ………. Bankası /.……. Şubesine Kredi için başvuracaktır. ALICI tarafından SATICIYA gayrimenkulün ..… TL ödemesi ise; banka tarafından ekspertiz yapılıp kredi onayı çıktıktan hemen sonra, tapu devir işlemleri ile birlikte yapılacaktır.

f. Alıcıdan kaparo (Pişmanlık Akçesi/Cayma Tazminatı) olarak …… TL tutarında teminat bedeli alınacak, bu meblağ TÜFEKÇİLER EMLAK firmasında kalacak ve hizmet bedelinden düşülecektir. Banka kredi işlemlerinde bir olumsuzluk çıkarsa bu meblağ ALICIYA geri iade edilecektir.

g. Anlaşmazlık halinde, haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı pişmanlık akçesi ile birlikte; di­ğer tarafın maruz kalacağı her nevi zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ve vekâlet ücretlerini de ödeyecektir.

h. Bu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde KOCAELİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2. Protokol süresinin geçerliliği imzalandığı tarihten itibaren …. gündür. Bu süre sonunda ALICI tarafından gayrimenkulün tapu devir işlemi sonuçlandırılamazsa iş bu protokol hükümsüz sayılır.

3. İşbu sözleşme; her biri bir sayfalık 3(Üç) nüsha olarak …….…tarihinde, TÜFEKÇİLER EMLAK Karabaş Mah. Belde Sok Ekşi İş Merkezi Kat:4 No:405 İZMİT/KOCAELİ adresinde, tarafların rızasıyla ve hiçbir tazyike maruz kalınmadan tanzim edilmiş olup, taraflarca okunup imza altına alınmış ve birer nüshası tevdi edilmiştir.

E K İ :

EK-A: Gayrimenkulün Tapu Fotokopisi

EK-B: Tarafların Nüfus Kâğıdı Fotokopileri

SATICI                  GAYRİMENKUL DANIŞMANI              ŞAHİT               ALICI 28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün38 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.192.65.228