TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

İzlenme 6934

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


Gayrimenkulü Satan Ad-Soyad, TC. No ve Tel :

Gayrimenkulü Alan Ad-Soyad, T.C. No ve Tel :

Kiracı Ad-Soyad, T.C. No ve Tel:

Satıcının İkametgah Adresi :

Alıcının İkametgah Adresi :

Kiracının İkametgah Adresi :

Tahliye Edilecek Gayrimenkulün Adresi :

Tahliye Tarihi :

 

Yukarıda adresi yazılı bulunan taşınmazda bir süreden beri mal sahibi / kiracı olarak oturmaktayım. İş bu gayrimenkulü hiçbir hüküm istihsaline, kanuni merasime, ihtarname keşidesine cevap verilmesi ile tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmadan, kayıtsız şartsız boş olarak taşınmazı satın alan yeni mal sahibi veya kanuni vekiline yukarıda yazılı tarihte tahliye edip teslim etmeyi “hiçbir baskı altında kalmadan, kendi rızamla” kabul ve taahhüt ederim.

Gayrimenkulü bu tarihte tahliye etmediğim veya edemediğim taktirde yeni mal sahibi veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu ve bu uğurda sarf olacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu, gayri kabili rica; kabul, beyan ve taahhüt ederim. .…/ …. / 200...

E K L E R :

EK-A: Tahliye Edecek Şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Satıcı               Alıcı                    Şahit                        Kiracı(Okudum Kabul Ettim) 28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün28 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.24.209