TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

İzlenme 5656

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


Mal Sahibi Ad-Soyad, TC. No ve Tel :

Kiracı Ad-Soyad, TC. No ve Tel :

Kiracı İş Adres ve Tel :

Mal Sahibi İş Adres ve Tel :

Tahliye Edilecek Gayrimenkulün Adresi :

Tahliye Tarihi :

 

Yukarıda adresi yazılı bulunan taşınmazda bir süreden beri kiracı olarak oturmaktayım. İş bu gayrimenkulü hiçbir hüküm istihsaline, kanuni merasime, ihtarname keşidesine cevap verilmesi ile tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmadan, kayıtsız şartsız boş olarak mal sahibine veya kanuni vekiline yukarıda yazılı tarihte tahliye edip teslim etmeyi “hiçbir baskı altında kalmadan, kendi rızamla” kabul ve taahhüt ederim.

Gayrimenkulü bu tarihte tahliye etmediğim veya edemediğim taktirde mal sahibi veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu ve bu uğurda sarf olacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu, gayri kabili rica; kabul, beyan ve taahhüt ederim. .…/ …. / 200...

E K L E R :

EK-A: Kiracının Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Mal Sahibi Şahit Kiracı(Okudum Kabul Ettim) 28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün27 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.24.209