TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


Kira Sözleşmesi Formu

İzlenme 6265

 

                                                               TÜFEKÇİLER EMLAK

Karabaş Mah. Belde Sk.Ekşi İş Mrk.

                                                         Kat:4 No: 405  İZMİT/KOCAELİ

  Tel:  0262 323 33 44 - Faks : 0262 322 23 58

GSM: 0532 216 57 34/ 0554 558 35 64

Mail : tufekcileremlak@hotmail.com

                                                                                                                          .../.../2010

 

 

KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Kiracı kiraladığı yerin bir bölümü veya tamamı kiraya verenin yazılı izni olmadan başkalarına devir ve ciro edemez.Başkalarını faydalandıramaz.

2- Kiralanan yerin elektrik,su doğalgaz,çöp vergisi,yakıt gibi giderleri (8 demirbaş giderleri hariç) kiracıya aittir.

3- Kiracıdan teminat olarakdepozite alınmamıştır. Tahliyeden sonra dairede herhangi bir borç ve zarar ziyan yoksa,mal sahibi tarafından kiracıya aynen iade edilecektir.

4- Kiracı mal sahibinin yazılı izni olmaksızın gayrimenkulde herhangi bir tadilat yapamaz,mal sahibinin rızası ile yapılan tadilat ve tamirat tahliyeden sonra aynen bırakılacak,mal sahibinden her hangi bir şey talep edilmeyecektir.

5- Kiracı kiraladığı yerin yönetim planını aynen kabul etmiştir.

6- Gayrimenkul kirası net ……………………olup,her ayın ………………..gününe kadar peşin olarak mal sahibinin vereceği banka  hesabına yatırılacaktır.

7- Kiracı,kiraladığı yerin satış halinde, gelen alıcılara kararlaştırılan bir zamanda daireyi göstermek zorundadır.

8- Kiracı tarafından verilen teminat kiraya mahsup edilmez.

9- Aylık kira bedellerinden herhangi biri ya da birkaçı iş bu kira sözleşmesinde öngörülen sürede ve şekilde ödenmediği taktirde kira dönemi sonuna kadar tüm ay kira bedelleri muaccel hale gelir.Ayrıca bu durum hiçbir ihtar ve şekle,merasime gerek kalmaksızın kiralayana temerrüt nedeniyle tahliye davası açma imkanı verir.

10- Kiracı sözleşmesinin ikinci yılda devam etmesi halinde kira artışı ……………… oranında uygulanacaktır.

11- Kiracı gayrimenkulu tahliye etmeden bir ay önce ev sahibine haber vermek zorundadır,aksi halde müteakip ayın kirasını öder.

12- Bu sözleşmede yazılı bulunmayan kanunlara gereksinim duyulursa 6570 sayılı kira kanunu ,medeni kanun,634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükte olan kanun ve yargıtay kararları uygulanacaktır.

13- İhtilaf vukuunda T.C. KOCAELİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

                                                                                                                      … /…/ 2010

 

 

 

      KİRACI                                KİRAYA VEREN                                YETKİLİ   EMLAK

 

 

 

 

 

 

HAZIR BULUNAN

EMLAK DANIŞMANI 28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün26 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.24.209